Зарежда...
logo
"СЪЮЗ НА БЕЗАЛКОХОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ"

Нашата Цел

Защита правата и интересите на безалкохолната промишленост в България и в частност - предприятията произвеждащи и бутилиращи безалкохолни напитки, минерални, изворни и трапезни води, както и индустрията за производство на суровини и материали, необходими за бутилиращата промишленост и всяка търговска дейност свързана с пазарната реализация на стоки в сектора.

Нашите Приоритети

Подкрепа

Постоянно търсене на възможности за подпомагане и подкрепа на членовете на сдружението в тяхното бизнес развитие.

Околна среда

Грижа за околната среда, чрез намиране и предлагане за внедряване на добри практики и технологии за опазването и.

Международни отношения

Подпомагане на членовете при участие на международни изложения за изграждането на дългосрочни партньорства.

Информация

Събиране и анализ на информация за бранша - настоящо състояние, тенденции и развитие.

Наши членове

Балдаран Спринг АД
Горна Баня
Булминвекс ГБ ЕООД
Лактима ЕАД
Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
Хисар Милениум
Хисар Милениум

С подкрепата на

Бачково

Нашите контакти

Адрес: София 1404, ул. "Твърдишки проход" 15

Email: office@unib.bg Телефон: +359 700 14 507